Dr. Böszörményi-Nagy Géza PhD.

Orvoscsaládból származom, nagyapám debreceni belgyógyász professzor volt, apám körzeti orvos, nagybátyám tüdőgyógyász professzor. Szülővárosomban, Egerben érettségiztem biológia tagozaton. 1981-ben végeztem el az orvosi egyetemet Debrecenben és kezdtem el dolgozni a DOTE Urológiai Klinikáján. Tevékenységi területem az első években az urológiai megbetegedésben szenvedők, elsősorban az uraemiás betegek perioperatív kezelésére terjedt ki. 1985-ben aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsgát tettem. Kezdettől fogva urológusként is dolgoztam, ügyeleti és operatív tevékenységet, oktatást is beleértve.

Érdeklődésem és tevékenységem a 80-as évek közepétől az urológiai UH diagnosztika és UH vezérelt terápiás beavatkozások, majd célzottan az akkor kialakuló endourológia felé irányult. 1986-tól kezdődően évente kb. 3000 urológiai ultrahangvizsgálatot (köztük többszáz intracavitalis vizsgálatot) végeztem. 1989-ben urológiából szereztem szakképesítést. Angol nyelvből középfokú, francia nyelvből alapfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem. 1983 óta veszek részt a medikusoktatásban, majd később a meginduló idegen nyelvű oktatásban. Tanulmányutakon jártam neves európai urológiai klinikákon (Wien /1991/, Mainz /1993/, Rennes /1995/).

Tapasztalataimat 1994-ben kandidátusi értekezés formájában foglaltam össze, 1997-ben lettem az orvostudományok kandidátusa (A felső húgyutak iatrogén elváltozásainak endourológiai diagnosztikája és terápiája. Kandidátusi értekezés).

1992-től a Magyar Urológia folyóirat szerkesztőjeként is tevékenykedtem.    

1996-ban elfogadtam egy jemeni kórház meghívását és 2 évet töltöttem az ország egyik legnagyobb kórházában. Feladatom endourológiai módszerek bevezetése és tanítása volt. Sok műtétet végeztem, tapasztalatokat szerezhettem a húgyúti bilharziázissal, uro-traumatológiával és a gyermekkori húgyúti kövesség kezelésével.

1999-től munkámat a SOTE Urológiai Klinikáján folytattam tovább, majd az Országos Urológiai Intézet Budapestre kerülése után lettem az Intézet főmunkatársa, 2000. január 01-től Prof. Dr. Pintér József, az intézet igazgatója igazgató helyettessé nevezett ki. A Magyar Urológia szerkesztőjeként a számítógépes szövegszerkesztéssel, az Országos Urológiai Intézet munkatársaként a számítógépes adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással ismerkedtem meg. Foglalkoztam orvosi gondolkodásunk, döntéshozatalunk kérdéseivel, tanulmányoztam a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméletét és gyakorlatát. Pintér professzor nyugdíjba vonulása után is maradtam igazgató helyettes, majd 2002-ig munkatárs.

2000 szeptemberében 3 évre a Magyar Urológusok Társaságának főtitkárává választottak. A budapesti Urológiai Klinikán eltöltött 3 év folyamán igyekeztem aktívan részt venni azoknak az akkori legfontosabb céloknak a megvalósításában; endourológiai módszerek kiterjedt alkalmazása, továbbfejlesztése, a radikális urológiai műtétek, az uro-onkológia korszerű alapelveinek alkalmazása, fejlesztése. Sikerült bekapcsolódnom a klinika nemzetközi kapcsolatait szélesítő folyamatba, számos európai kongresszuson a klinikát képviselni, újabb szakmai kapcsolatot teremteni. A klinikán folyó gyógyszerkipróbálásokban, új műszerek, eszközök véleményezésében, a magyar és az angol nyelvű orvosképzésben ugyancsak részt vettem.

2002 február elsejétől kaptam kinevezést a Károlyi Sándor Kórház Urológiai Osztályára, mint osztályvezető főorvos. Igyekeztem az osztály működését úgy alakítani, hogy a korszerű urológia módszereit alkalmazzuk és az osztály tevékenységét az európai elvárásokhoz igazítsuk. Sajnos, a körülmények nem tették lehetővé a fejlődést, sőt, az osztályt 2007-ben megszüntették.

2007 januárjától vagyok a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Az éppen akkor elkészült korszerű műtőblokk és kórházunk kiváló diagnosztikai lehetőségeivel élve elkezdtük az urológiai betegellátás korszerűsítését. A betegek kivizsgálása ma már teljes egészében járóbetegellátás keretében, a műtéti előkészítés az aneszteziológiai vizsgálat alapján zajlik, az osztály terhelése csökkent. Az egyre csökkenő ágyszám mellett így egyre több beteg került műtétre, egyre rövidebb ápolási idővel. Bekapcsolódva manuális osztályaink korszerű endoszkópos tevékenységébe, elsősorban a laparoszkópos módszerek bevezetését tűztük ki célul. A flexibilis endoszkópia műszerparkja, lehetőségei alapján a hagyományos rigid eszközös beavatkozásokat kezdik felváltani a flexibilis módszerek. Az évek folyamán az urológiai laparoszkópia és a flexibilis eszközzel végzett felső húgyúti műtétek rutin beavatkozássá váltak. Az Osztály országosan elismert magas színvonalú betegellátást nyújt. Résztveszünk a hazai tudományos tevékenységben és szakmapolitikai tevékenységekben. Urológia szakterületen szakfelügyelő főorvosi vagyok, a GYEMSZI által eseti minőségügyi szakfőorvosi, szakterületi vezetői megbízást kaptam. A Magyar Urológusok Társasága vezetőségi tagjaként, illetve a Magyar Urológia folyóirat helyettes főszerkesztőjeként is dolgozom.

Célom, hogy a hozzám forduló betegek számára az európai elvárásoknak megfelelő ellátást tudjak nyújtani. 

Publikációk

Betöltés alatt...
Hívjon minket telefonon: +36 70 940 0099