Dr. med. habil Lövey József PhD.

Születési idő, hely: 1968. 05. 23. Budapest
Diploma: általános orvos (1993), Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

Szakképesítés:

 • sugárterápia (1997
 • klinikai onkológia (2000)

Nyelvismeret:

 • angol közép (1987)
 • spanyol alap (1988)

Tudományos fokozat:

 • Ph.D. (2006), Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola
  Ph.D. tézis: „A daganatok sugárérzékenysége és sugárérzékenyítése”

Habilitáció:

 • Sugárterápia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2012)

Munkahely:

 • 1986-87, Semmelweis Egyetem Gyógyszertani Intézet, segédlaboráns.
 • 1993-tól az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán dolgozik – 2000-től adjunktus, 2005 óta részlegvezető főorvos, 2009-től osztályvezető-helyettes főorvos, 2012-től centrumvezető helyettes főorvosi beosztásban. 
 • 2009-tól a nemzetközi kapcsolatok igazgatója, 2013-tól klinikai igazgató.
 • 2012-től a Semmelweis Egyetem docense. 

Publikációs tevékenység:

 • Lektorált eredeti közlemények száma: 32
 • Könyvfejezetek száma: 4
 • Lektorált közlemények kumulatív impakt faktora: 34,113


Klinikai munka: 

20 éves szakklinikai gyakorlat során, gyógyító tevékenység gyakorlatilag valamennyi daganatos megbetegedés esetében. Jelenleg centrumvezető helyettes, 28 ágyas fekvőbeteg részleg vezetője. Kiemelt területek: neuroonkológia, gasztrointesztinális onkológia, vulvadaganatok, lymphomak. Multidiszciplináris teamekben való részvétel: gasztrointesztinális, lágyrész daganatok, lymphomák (Országos Onkológiai Intézet), tüdődaganatok (Székesfehérvári Kórház). Regionális PET-CT bizottság.

Oktatási tevékenység: 

Graduális képzés: 2008-tól PTE ÁOK, onkológia. Magyar és angol tantermi előadások. 2012-től Semmelweis Egyetem, magyar, angol előadások. Posztgraduális képzés: 1996-tól, sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvos jelölteknek elméleti képzés, évente átlag 3 tantermi előadás. 2006-tól sebész, illetve hematológus szakorvos jelölteknek évente előadás 1-1 alkalommal, 2008-tól, sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosoknak továbbképző tanfolyamokon előadóként részvétel (PTE-OOI szervezés), évente 2-3 alkalommal. Radiológus szakasszisztens képzés 2010-től, évi 1-2 tantermi előadás, 2 óra gyakorlat.
2009 óta a Semmelweis Egyetem sugárterápiás szakképzési grémiumának elnöke. 

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Az OOI LEAR-je (LEgally Appointed Representative) az EU 7. keretprogramjában
 • Részvétel EUROCANPLUS+ project 5 sz. munkacsoportjában (WP5: National Cancer Plans) 
 • OECI (Organization of European Cancer Institutes) képzett nemzetközi akkreditátora, az akkreditációs bizottság tagja (2010-től).
 • A EUROCANPLATFORM network of excellence, (EU 7. keretprogram részeként) az Országos Onkológiai Intézet képviselője, a PSC (Project Steering Committee) tagja 2012-ig.
 • A TRANSCAN (Translational Cancer Research) nevű ERA-NET programban Magyarország képviselője, a NSC (Network Steering Committee) alelnöke (2012-2014).

Kutatási tevékenység:

 • Daganatok sugárérzékenységének és sugárérzékenyítésének vizsgálata in vitro, in vivo és klinikai vizsgálatban 
 • High-grade gliomák komplex kezelése

Tagság szakmai testületekben, társaságokban:

 • Magyar Sugárterápiás Társaság: 1993 óta tag, 2000-2008: pénztáros, 2010-2012: leendő elnök, 2012-14: elnök, 2014- leköszönő elnök
 • Magyar Onkológusok Társasága: 1993 óta tag, 2007 óta vezetőségi tag 2011 óta elnökségi tag
 • Magyar Tudományos Akadémia – Fiatal Kutatók Testülete: 2008 óta tag
 • Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO): 1997 óta tag

Folyóirat szerkesztő bizottsági tagság:

 • Magyar Onkológia (szerkesztő)
 • Strahlentherapie und Onkologie (szerkesztő 2012-2014)

Bíráló tevékenység: 

 • Magyar Onkológia
 • Pathol. Oncol. Res.
 • Strahlenther. Onkol.
 • Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Szakmai elismerések:

 • Az év onkológusa – Dollinger Gyula díj (2009)

Publikációk

Betöltés alatt...
Hívjon minket telefonon: +36 70 940 0099