Prof. Dr. Polgár Csaba, az MTA doktora

Dr. Polgár Csaba, 1969. április 27-én született Budapesten. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SE) 1993-ban szerzett általános orvosi diplomát. 1993 októbere óta az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Sugárterápiás Osztályán dolgozik – 1999-től adjunktus, 2000 óta főorvos; 2002-től osztályvezető-helyettes főorvos, 2009-től osztályvezető főorvos, 2012-től központvezető főorvos beosztásban. 2013 óta a főigazgató főorvos általános helyettese.

1997-ben sugárterápiából, 2000-ben klinikai onkológiából szakvizsgázott. Egy hónapos külföldi tanulmányúton vett részt 1997-ben a Lipcsei Egyetem, 1998-ban pedig a Drezdai Egyetem sugárterápiás klinikáin. Az SE Doktori Iskolájában 2001-ben PhD fokozatot szerzett, majd 2007-ben habilitált. 2013-ban egészségügyi menedzser diplomát (MSc fokozat) szerzett ugyancsak a SE Egészségügyi Közszolgálati Karán. 2009-től a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvos-továbbképző Tanszékének professzora.  2015 aug. 1. óta a SE ÁOK Onkológiai Tanszékének vezetője. 2015. szept. 1-én egyetemi tanári kinevezést kapott. A Magyar Sugárterápiás Társaság tagja1993 óta, 2004-08 között főtitkára, 2010-12 között elnöke, jelenleg vezetőségi tagja. A Magyar Onkológusok Társasága vezetőségi tagja 2003 óta. Az Európai Brachyterápiás Társaság (GEC-ESTRO) vezetőségi tagja 2003-15 kötött, illetve 2017-től jelenleg is. A GEC-ESTRO Emlőrák Munkacsoportjának elnöke 2009-13 között. A Belga Sugárterápiás Társaság tiszteletbeli tagja 2005 óta. Tagja még az Európai Sugárterápiás Társaságnak (ESTRO) és az Amerikai Brachyterápiás Társaságnak (ABS). A Magyar Tudományos Akadémia – Fiatal Kutatók Testületének 2008 óta tagja. 2008 óta az OOI-ben a graduális és posztgraduális oktatás és a folyamatos orvosi továbbképzés vezetője. 2009 óta a Nemzeti Szakvizsga Bizottság által felkért szakvizsga bizottsági tag „Sugárterápia” és „Klinikai onkológia” szakképzésben. 2009-15 között a SE sugárterápiás szakképzési grémiumának titkára. 2014-15 között a SE klinikai onkológiai grémiumának tagja, 2015-16 között a SE radiológiai grémiumának sugárterápiás tagja. 2016 óta a SE sugárterápiás grémiumának elnöke, a klinikai onkológiai grémium titkára. 2018.05.18-tól az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa. A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium tagja 2009-11 között, a Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanácsának elnöke 2011 óta. PhD témavezető az SE, illetve a Marosvásárhelyi és Pécsi orvostudományi egyetemek doktori iskoláiban. Témavezetésével eddig három kollégája szerzett PhD fokozatot. Számos folyóirat szerkesztő bizottsági tagja (Strahlenther Onkol, J Contemp Brachyther, Radiol Oncol, Magyar Onkológia, Onkológia) vagy társszerkesztője (Brachytherapy, Rep Pract Oncol Radiother). Fő kutatási területe az emlődaganatok brachy- és teleterápiája, illetve a képvezérelt háromdimenziós és intenzitás-modulált besugárzási technikák bevezetése. Lektorált közleményeinek száma: 145; kumulatív impakt faktora: 281; összes hivatkozások száma: 2631; független hivatkozások száma: 2236; Hirsch-indexe: 25. Könyvfejezeteinek száma: 16. Számos nemzetközi kongresszuson és továbbképző tanfolyamon volt meghívott előadó Európa számos országában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban és Kínában. Számos tudományos díj nyertese hazánkban (MOT Kiváló Ifjú Onkológus Díj, Magyar Onkológia legjobb eredeti közlemény díja, Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj) és külföldön (Judith Stitt award, ESTRO-Nucletron Brachytherapy award). 2017-ben MTA doktora címet szerzett és Batthyány-Strattmann díjban, valamint Krompecher díjban részesült. Házas, három gyermek édesapja.

Publikációk

Betöltés alatt...
Hívjon minket telefonon: +36 70 940 0099