BEJELENTKEZÉS

Online időpontkéréshez kérjük regisztráljon, vagy ha már felhasználónk jelentkezzen be rendszerünkbe. Keressen minket bizalommal!

A SZAKRENDELÉS ORVOSAI

Betöltés alatt...

  SZAKRENDELÉSEK

  Dr. Szél István

  1991-ben Magyarországon az első olyan szakorvos voltam, aki neurológiai szakképesítésre építette rá a rehabilitációt. (Jelenleg kb. 40-en vagyunk ilyenek.) Szakmai közéleti tevékenységem azonban nem korlátozódott a neurorehabilitációra. Mind a Rehab.Társaságnak, mind pedig az egykori Rehabilitációs Szakmai Kollégiumnak voltam az elnöke. A klinikai rehabilitáció országos központja stroke rehabilitációs profil osztályának több mint két és fél évtizedes vezetése során felgyülemlett szakmai tapasztalataimat nyugállományba vonulásom után egy, a szakvizsgáimnak megfelelő, újdonságnak számító neurorheabilitációs magánrendelésen is fel szeretném használni. Elsősorban a stroke-on (agyi érkatasztrófa, agyi vérkeringési inzultus) átesett vagy egyéb neurológiai okból egy vagy több mindennapi életfunkciójukban (járás, közlekedés, kézhasználat, önellátás, ürítési funkciók, beszéd, stb.) korlátozottá vált személyekkel és családtagjaikkal együtt tudjuk elemezni azt, hogy az említett funkciók optimalizálása megtörtént-e. Amennyiben lehetőség mutatkozik állapotjavulás elérésére, meghatározzuk ennek útját-módját, pl. segédeszközválasztás, izomtónus-fokozódás (görcsösség) elleni küzdelem (akár botulin toxin injekcióval), korrekciós ortopédiai műtét javallata, stroke utáni depresszió elleni kezelés, kórházi rehabilitációs program szükséglete, stb. Kitérünk a másodlagos megelőzéssel (újabb stroke vagy más érbetegség elkerülése) kapcsolatos esetleges teendőkre is.

  MTMT szerinti publikációs jegyzékem 68 tételes. 
  1954‑ben születtem Budapesten.  Ugyanitt érettségiztem és szereztem általános orvosi dipomát 1978. szeptember 14‑i kelettel.

  1977‑ben   szakmai   nyelvi  anyaggal   bővített   középfokú   állami nyelvvizsgát tettem német nyelvből.

  Első munkahelyem az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet volt. Innen   a  katonai  szolgálat  letöltése  után  az   Újpesti   Kórház neurológiai  osztályára  kerültem  és  e kórház  orvosaként   tettem szakorvosi  vizsgát  neurológiából  1983.  áprilisában.   Az  osztály profiljának megfelelően,  dr.  Kómár József irányításával peripheriás neurológiai kérdésekkel (alagút‑szindrómákkal) is foglalkoztam. 1989.áprilisában  miniszteri  dicséretben  részesültem.   1989‑ben  mentem vissza   az  Országos  Orvosi  Rehabilitációs   Intézetbe.   1991‑ben szakorvosi vizsgát tettem mozgásszervi rehabilitációból. Én voltam az első az országban, aki neurológus alapszakvizsgára épített rá rehabilitációs szakorvosi vizsgát. Azóta vettem részt  az  Intézet  által  szervezett  orvostovábbképző   tanfolyamok szervezésében, 2004-ig.     Közvetlen  felettesem  váratlan   halála,   1991. augusztusa  után  előbb  megbízottként,  majd  l992.   december   óta osztályvezető főorvosként állok az Intézet Hemiplegia  rehabilitációs osztályának élén.     1991-től kb. másfél évtizedig az Intézet neurológus  konziliáriusi feladatkörét  is  betöltöttem.   A  hemiplegiások  ill.   stroke‑betegek rehabilitációjának   tárgykörében  rendszeresen  tartok   továbbképző előadásokat, írok cikkeket, könyv fejezteteket.  Részt veszek a mozgásszervi rehabilitációs  szakvizsgát tévők vizsgája gyakorlati részének lebonyolításában és értékelésében. 2012-től szerepelek az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottságának szakvizsgáztatói névsorában orvosi rehabilitáció (mozgásszervi területen) szakterületen. E megbízás 2016. október 21-én újabb négy évre megzosszabbításra került.

  1994. őszén két hetes tanulmányúton voltam Ausztriában (Meidling és Weisser Hof).

  Több szakmai társaságnak (rehab.,  neurol.,  stroke) vagyok tagja.  A Magyar   Rehabilitációs  Társaság  Mozgásszervi  Szekciójának   1990. őszétől   1999.aug.végéig  voltam  a  titkára.   A   Magyar Stroke  Társaságnak több cikuson keresztül voltam a  vezetőségi  tagja.    E  társaságok konferenciáin  rendszeresen  előadok.  

  1995. májusa óta, megszüntetéséig folyamatosan tagja voltam  a  Rehabilitációs Szakmai Kollégiumnak. A 2004-től 2009-ig tartó ciklusban a Kollégium titkára voltam.

  1996‑ban   eü.   PR   tanfolyamot   végeztem.  

  A Rehabilitációs Szakmai Kollégium javaslatára 1997. szeptember 1‑jétől 2001-ig megbízási     szerződéssel    elláttam    Komárom‑‑Esztergom     megye rehabilitációs szakfelügyelő főorvosi teendőit.

  2003.őszén az “A változtatás vezetése – az egészségügyi vezető bővülő szerepe” c. Project HOPE oktatóprogramot végeztem el.

  A Magyar Stroke Társaság 2003.április 10-én az “Agyérbetegségek Specialistája” címet ítélte meg számomra.

  2002-2006.között a Bp.XII.kerületi orvosi kamara vezetőségi tagja voltam.

  Munkahelyemen, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben két 3 éves ciklusban a Szakmai Vezetői Testület elnöke voltam, valamint három 3 éves ciklusban a Közalkalmazotti Tanács tagja voltam.

  2008.szeptember 4-én az ORFMMT (“Rehab.Társaság”) közgyűlésén a “következő elnök” funkcióba kerültem. Az elnöki funkciót 2011 augusztus végén vettem át és az alapszabálynak megfelelően három évig töltöttem be. Jelenleg korábbi elnökként az elnökök tanácsának tagja vagyok.

  2009. április 16-án dr.Székely Tamás egészségügyi minszter a Rehabilitációs Szakmai Kollégium elnökévé nevezett ki.

  2009. október 29-én Pro Sanitate díjat vehettem át.

  2010. februárjában az Európai Szakorvos Szövetség Fizikális és Rehabilitációs Medicina Bizottsága ekvivalencia vizsgával rendelkezők listájára kerültem (11 ilyen magyarországi szakorvos egyikeként -- http://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=111 ). 

  2010. április 15-étől tagja vagyok a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Grémiumának.

  A 2011.május elsejétől felállt új szakmai kollégiumi rendszerben az egészségügyben működő Szakmai Kollégium tagja (37.sz.tagozat) és a 37.sz. kollégiumi Tanács tagja lettem. A tagozati tisztséget a legutóbbi (meghosszabbított) ciklus végéig (2015.végéig) töltöttem be. A működését több év késéssel, végül is 2017-ben megkezdett Tanácsnak a jelenlegi ciklusban is újra tagja lettem.

  2016-ban ‘C’ típusú középfokú nyelvvizsgát tettem angol nyelvből.

  A Semmelweis Egyetem Közszolgálati Karán ebben az évtizedben megszereztem az MSc egészségügyi menedzser képzés abszolutóriumát.

  2016-ban az OORI illetékes felsővezetőinek bejelentettem, hogy a korhatár elérésekor nyugállományba vonulni szándékozom. Ez 2017. szeptember 13-tól realizálódott.

  2017. július 3-án Batthyány-Strattmann László- díjat vehettem át.

  A stroke betegek ellátásában, rehabilitációjában szerzett négy évtizedes tapasztalataimat 2018-tól az Alfa Egészségközpont újonnan szervezett neurorehabilitációs magánrendelésén kívánom alkalmazni.

  Publikációk

  Betöltés alatt...