A SZAKRENDELÉS ORVOSAI

Betöltés alatt...

  SZAKRENDELÉSEK

  Dr. med. habil Lövey József PhD.

  Születési idő, hely: 1968. 05. 23. Budapest
  Diploma: általános orvos (1993), Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

  Szakképesítés:

  • sugárterápia (1997
  • klinikai onkológia (2000)

  Nyelvismeret:

  • angol közép (1987)
  • spanyol alap (1988)

  Tudományos fokozat:

  • Ph.D. (2006), Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola
   Ph.D. tézis: „A daganatok sugárérzékenysége és sugárérzékenyítése”

  Habilitáció:

  • Sugárterápia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2012)

  Munkahely:

  • 1986-87, Semmelweis Egyetem Gyógyszertani Intézet, segédlaboráns.
  • 1993-tól az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán dolgozik – 2000-től adjunktus, 2005 óta részlegvezető főorvos, 2009-től osztályvezető-helyettes főorvos, 2012-től centrumvezető helyettes főorvosi beosztásban. 
  • 2009-tól a nemzetközi kapcsolatok igazgatója, 2013-tól klinikai igazgató.
  • 2012-től a Semmelweis Egyetem docense. 

  Publikációs tevékenység:

  • Lektorált eredeti közlemények száma: 32
  • Könyvfejezetek száma: 4
  • Lektorált közlemények kumulatív impakt faktora: 34,113


  Klinikai munka: 

  20 éves szakklinikai gyakorlat során, gyógyító tevékenység gyakorlatilag valamennyi daganatos megbetegedés esetében. Jelenleg centrumvezető helyettes, 28 ágyas fekvőbeteg részleg vezetője. Kiemelt területek: neuroonkológia, gasztrointesztinális onkológia, vulvadaganatok, lymphomak. Multidiszciplináris teamekben való részvétel: gasztrointesztinális, lágyrész daganatok, lymphomák (Országos Onkológiai Intézet), tüdődaganatok (Székesfehérvári Kórház). Regionális PET-CT bizottság.

  Oktatási tevékenység: 

  Graduális képzés: 2008-tól PTE ÁOK, onkológia. Magyar és angol tantermi előadások. 2012-től Semmelweis Egyetem, magyar, angol előadások. Posztgraduális képzés: 1996-tól, sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvos jelölteknek elméleti képzés, évente átlag 3 tantermi előadás. 2006-tól sebész, illetve hematológus szakorvos jelölteknek évente előadás 1-1 alkalommal, 2008-tól, sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosoknak továbbképző tanfolyamokon előadóként részvétel (PTE-OOI szervezés), évente 2-3 alkalommal. Radiológus szakasszisztens képzés 2010-től, évi 1-2 tantermi előadás, 2 óra gyakorlat.
  2009 óta a Semmelweis Egyetem sugárterápiás szakképzési grémiumának elnöke. 

  Nemzetközi kapcsolatok:

  • Az OOI LEAR-je (LEgally Appointed Representative) az EU 7. keretprogramjában
  • Részvétel EUROCANPLUS+ project 5 sz. munkacsoportjában (WP5: National Cancer Plans) 
  • OECI (Organization of European Cancer Institutes) képzett nemzetközi akkreditátora, az akkreditációs bizottság tagja (2010-től).
  • A EUROCANPLATFORM network of excellence, (EU 7. keretprogram részeként) az Országos Onkológiai Intézet képviselője, a PSC (Project Steering Committee) tagja 2012-ig.
  • A TRANSCAN (Translational Cancer Research) nevű ERA-NET programban Magyarország képviselője, a NSC (Network Steering Committee) alelnöke (2012-2014).

  Kutatási tevékenység:

  • Daganatok sugárérzékenységének és sugárérzékenyítésének vizsgálata in vitro, in vivo és klinikai vizsgálatban 
  • High-grade gliomák komplex kezelése

  Tagság szakmai testületekben, társaságokban:

  • Magyar Sugárterápiás Társaság: 1993 óta tag, 2000-2008: pénztáros, 2010-2012: leendő elnök, 2012-14: elnök, 2014- leköszönő elnök
  • Magyar Onkológusok Társasága: 1993 óta tag, 2007 óta vezetőségi tag 2011 óta elnökségi tag
  • Magyar Tudományos Akadémia – Fiatal Kutatók Testülete: 2008 óta tag
  • Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO): 1997 óta tag

  Folyóirat szerkesztő bizottsági tagság:

  • Magyar Onkológia (szerkesztő)
  • Strahlentherapie und Onkologie (szerkesztő 2012-2014)

  Bíráló tevékenység: 

  • Magyar Onkológia
  • Pathol. Oncol. Res.
  • Strahlenther. Onkol.
  • Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

  Szakmai elismerések:

  • Az év onkológusa – Dollinger Gyula díj (2009)

  Publikációk

  Betöltés alatt...