BEJELENTKEZÉS

Online időpontkéréshez kérjük regisztráljon, vagy ha már felhasználónk jelentkezzen be rendszerünkbe. Keressen minket bizalommal!

A SZAKRENDELÉS ORVOSAI

Betöltés alatt...

  SZAKRENDELÉSEK

  Prof. Dr. Polgár Csaba, az MTA doktora

  Születési idő, hely: 1969. 04. 27., Budapest

  Diplomák:

  • általános orvos, M.D. (1993), Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest;
  • egészségügyi menedzser, M.Sc. (2013), Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Budapest

  Szakképesítések:

  • sugárterápia (1997); 
  • klinikai onkológia (2000)

  Nyelvismeret:

  • angol közép (1987)
  • orosz alap (1988)

  Tudományos fokozat:

  • Ph.D. (2001), Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola
   Ph.D. tézis: „A tumorágy sugárkezelése emlőmegtartó műtét után 1-2. stádiumú emlőrákban: Konvencionális és új sugárterápiás módszerek hatékonyságának vizsgálata”

  Habilitáció:

  • Sugárterápia, Semmelweis Egyetem, Budapest (2007)

  Munkahely:

  • 1993-tól az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán dolgozik – 1999-től adjunktus, 2000 óta részlegvezető főorvos; 2002-től osztályvezető-helyettes főorvos, 2009-től osztályvezető főorvos, 2012-től centrumvezető főorvos beosztásban. 2013. július 01. óta a főigazgató főorvos helyettese.
  • 2009-től a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvos-továbbképző Tanszékének professzora. 

  Publikációs tevékenység:

  • Összesített impakt faktor: 137,1
  • Összes hivatkozások száma: 1861
  • Független hivatkozások száma: 1573 
  • Hirsch index: 21

  Összes közlemény: 327

  • Teljes tudományos közlemény: 116
  • Tudományos folyóiratcikk: 102
  • nemzetközi szakfolyóiratban: 50
  • hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven: 5
  • hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven: 47
  • Könyvfejezet: 13
  • idegen nyelvű: 4
  • magyar nyelvű: 9
  • Konferenciaközlemény konferenciakötetben: 1
  • idegen nyelvű: 1
  • magyar nyelvű: 0
  • További tudományos művek: 21
  • Oktatási művek: 3
  • Felsőoktatási tankönyvfejezet magyar nyelven: 3
  • Absztrakt: 187

  Klinikai munka:

  • A napi klinikai gyakorlat felöleli az összes malignus és benignus betegségek sugárkezelését és radio-kemoterápiáját. 2000-től a Mevatron lineáris gyorsító, majd 2002-től a Sugárterápiás Osztály női fekvőbeteg, illetve brachyterápiás részlegeinek vezetője. 2002 óta osztályvezető helyettes, 2009-től osztályvezető főorvos, 2012-től a Sugárterápiás Központ centrumvezető főorvosa.  
  • 1995 óta az intézeti Emlődaganat Terápiás Bizottságnak tagja, 1998-tól titkára, 2009-től társelnöke. 
  • 2001 óta az Országos Mammográfiás Szűrési Munkacsoport tagja.

  Oktatási tevékenység: 

  • Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE): 
  • 1997-től megszűnéséig (2000-ig) részt vesz a HIETE Sugárterápiás Tanszékén a sugárterápiás szakorvosjelöltek oktatásában.
  • Meghívott előadóként részt vett a HIETE Egészségtudományi Kar Radiológiai Klinikájának továbbképző tanfolyamán (2000).

  Semmelweis Egyetem (SE):

  • 2000-től részt vett a SE Egészségtudományi Kara Sugárterápiás Tanszékén, majd a SE ÁOK Onkoterápia Tanszékén a sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvosjelöltek számára szervezett posztgraduális oktatásban. 
  • 2002-2004 években a SE ÁOK Onkoterápia Tanszékén a sugárterápiás képzés tanfolyam felelőse. 
  • 2003-2004-ben az SE ÁOK IV-V. éves orvostanhallgatói részére vezette az „Onkológia kötelező fakultáció” klinikai onkológia-sugárterápia gyakorlati oktatását. 
  • 2002 óta előadó és tanfolyamfelelős az Országos Onkológiai Intézet által szervezett – a Semmelweis Egyetemen akkreditált – sugárterápiás és klinikai onkológiai továbbképző tanfolyamain. 
  • A SE FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján a graduális képzés keretén belül magyar és angol nyelvű tantermi előadásokat tartott 2004 és 2007 között.
  • 2007-ben habilitációs tantermi előadásokat tartott a SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján. 
  • A SE Egészségügyi Főiskolai Karának Egészségügyi Klinikai Tanszékén 2009 óta a „Képalkotó diagnosztikai analitikus” szakon a „Sugárterápia-Onkológia” tantárgy oktatásának vezetője és vizsgáztatója (B.Sc. képzés, 15 óra tantermi előadás + 15 óra klinikai gyakorlat). 
  • 2004-től a SE sugárterápiás rezidens rendszerbevételi bizottság tagja. 
  • A SE Patológiai Tudományok Doktori Iskola doktori szigorlatán vizsgabizottsági tag (2004), illetve opponens (2008).
  • 2012-ben habilitációs bíráló bizottsági tag (Dr. Kocsis Judit).
  • 2008 óta az Országos Onkológiai Intézetben a graduális és posztgraduális oktatás és a folyamatos orvosi továbbképzés vezetője. 
  • 2009 óta a SE sugárterápiás szakképzési grémiumának titkára.
  • 2014 óta a SE klinikai onkológiai szakképzési grémiumának tagja. 

  Pécsi Tudományegyetem (PTE):

  • 2011 óta a PTE Doktori Iskolájában témavezető.
  • A PTE Onkoterápia Klinikáján előadó az onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott továbbképző tanfolyamokon. 

  Debreceni Egyetem Orvosi Egészségügyi Centrum (DE OEC):

  • 2012 óta meghívott előadó a DE OEC Onkoterápiás Intézetében az onkológus és sugárterápiás szakorvosok számára tartott továbbképző tanfolyamokon.

  Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (SZAOTE):

  • 2009 óta meghívott előadó a SZAOTE Onkoterápiás klinikája által szervezett továbbképző tanfolyamokon és szimpóziumokon.  

     
  Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE):

  • 2007 óta előadóként részt vesz a MOGYE graduális és posztgraduális onkológiai és sugárterápiás oktatásában.
  • 2009-től a MOGYE Orvos-továbbképző Tanszékének professzora. 
  • 2009 óta témavezető a MOGYE Doktori Iskolájában.
  • 2012 óta a MOGYE Doktori Iskola Tanácsának tagja. 

  Egyéb nemzetközi oktatói tevékenység: 

  • 2009 és 2013 között az Európai Rákintézetek Szervezetének (Organization of European Cancer Institutes; OECI) Oktatási Munkacsoportjának tagja, majd titkára, melynek keretében munkatársaival ajánlást dolgozott ki az onkológiai diszciplinák (klinikai onkológia, sugárterápia, sebészeti onkológia) egységes és harmonizált európai oktatására.  
  • Felkért előadóként részt vett a European School of Oncology továbbképző tanfolyamán (1997, Budapest).
  • Felkért előadóként részt vett az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia (European Academy of Gynecological Cancer) továbbképző tanfolyamán (2000, Budapest). 
  • Meghívott előadóként oktatott Japánban az Osaka University Hospital-ban (2001, Osaka), Kínában a Lianoning Cancer Hospital-ban (Shenyang, Kína, 2001, 2011 és 2014). 
  • Az Amerikai Brachyterápiás Társaság (ABS) Emlő Brachyterápiás Iskolájában (Breast Brachytherapy School) felkért oktató (2005, Las Vegas, USA). 
  • Meghívott előadóként oktatott a német-svájci-osztrák sugárterápiás társaságok emlő brachyterápiás továbbképző kurzusán (2005, Erlangen, Németország). 
  • Felkért oktató 2014. óta az Eurázsiai Emlő Brachyterápiás Továbbképző Kurzuson (2014, Erlangen, Németország). 

  Ph.D. témavezetés: 

  • Dr. Ágoston Péter (védés helye és időpontja: PTE Doktori Iskola; 2013.)
  • Dr. Sávolt Ákos (védés helye és időpontja: MOGYE Doktori Iskola; 2013.)
  • Dr. Vízkeleti Júlia (védés helye és időpontja: MOGYE Doktori Iskola; 2014.)

  Egyéb oktatási/vizsgáztatási tevékenység:

  • 2009 óta a Nemzeti Szakvizsga Bizottság által felkért szakvizsga bizottsági tag „Sugárterápia” és „Klinikai onkológia” szakképzésben.

  Nemzetközi kapcsolatok:

  • William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA, Department of Radiation Oncology – Prof. Frank A. Vicini: közös közlemények, könyvfejezet;   
  • Erlangen-Nürnberg University, Németország, Department of Radiation Oncology – Prof. Vratislav Strnad: közös klinikai kutatás (nemzetközi randomizált klinikai vizsgálat  vezetése társ-vizsgálatevezetőként), közös közlemények, könyvfejezetek és előadások, nemzetközi továbbképző kurzusok szervezése;
  • Schleswig-Holsten University, Campus Kiel, Németország, Interdisciplinary Brachytherapy Center – Prof. dr. Kovács György és dr. Peter Niehoff: közös klinikai kutatás (MammoSite európai vizsgálat), közös közlemények;
  • University of Ziekenhuizen, Leuven, Department of Radiation Oncology, Belgium – Prof. Erik Van Limbergen: közös klinikai kutatás, közös közlemények, könyvfejezet, nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • University Hospital AKH Vienna, Austria, Department of Radiotherapy and Radiobiology – Prof. Richard Pötter: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Institute Marie Skodlowska-Curie, Center of Oncology, Warsaw, Lengyelország, Department of Brachytherapy – Dr. Jaroslaw Lyczek: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • University Hospital Rostock, Rostock, Németország, Department of Radiation Oncology – Dr. Guido Hildebrandt: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Institut Catalá d’ Oncologia, Barcelona, Spanyolország, Department of Radiation Oncology – Dr. Ferran Guedea: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Örebro University Hospital, Örebro, Svédország, Department of Oncology – dr. Bengt Johansson: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Barmherzige Schwestern Hospital, Linz, Department of Radiation Oncology – Univ. Doz. Josef Hammer: közös klinikai kutatás, közös közlemény;
  • Antoine Lacassagne Cancer Center, Nizza, Franciaország, Department of Radiation Oncology – Prof. Jean-Michel Hannoun-Levy: közös kutatás és közlemények
  • Fundacion Instituto Valenciano de Oncologia (I.V.O.), Valencia, Spanyolország, Department of Radiation Oncology – Dr. Jose-Luis Guinot: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Ramon y Cajal University Hospital, Madrid, Spanyolország, Department of Radiation Oncology – Dr. Alfredo Polo: közös kutatás és nemzetközi kezelési irányelv kidolgozása;
  • Osaka Medical University, Department of Radiotherapy, Osaka, Japán – Prof. Toshihiko Inoue: előadások, közös közlemény
  • Liaoning Cancer Hospital, Shenyang, Kína – Prof. Bai He: előadások

  Kutatási tevékenység:

  • emlődaganatok brachy- és teleterápiája 
  • emlődaganatok prognosztikai faktorai
  • prosztata daganatok brachy- és teleterápiája
  • nőgyógyászati daganatok brachyterápiája 
  • CT- és MRI- alapú háromdimenziós brachyterápiás besugárzás tervezés
  • bizonyítékon alapuló sugárkezelés (evidence based radiotherapy) 
  • minőségbiztosítás a brachyterápiában
  • lineáris kvadratikus (LQ) modell alkalmazása a brachyterápiában
  • Az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán az Emlőrák Munkacsoport vezetője 2002 óta, a Nőgyógyászati Munkacsoport vezetője 2009 óta. 
  • 2004 óta az Országos Onkológiai Intézet Kutatási Bizottságának tagja, 2014-től az Intézet Klinikai Trial Bizottságának tagja.

  Tagság szakmai testületekben, társaságokban:

  • Magyar Sugárterápiás Társaság: 1993 óta tag, 2004-2008: főtitkár, 2008-2010: leendő elnök, 2010-12: elnök, 2012-14: volt elnök.
  • Magyar Onkológusok Társasága: 1993 óta tag, 2003 óta vezetőségi tag
  • Európai Brachyterápiás Társaság (GEC-ESTRO): 2003 óta vezetőségi tag
  • GEC-ESTRO Breast Cancer Working Group: 2009-2013 – elnök
  • Belga Sugárterápiás Társaság (BVRO/ABRO): 2005 óta tiszteletbeli tag
  • Magyar Tudományos Akadémia – Fiatal Kutatók Testülete: 2008 óta tag
  • Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium: 2009-2011. között tag
  • Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tanács elnöke: 2011. óta
  • Európai Sugárterápiás Társaság (ESTRO): 1997 óta tag
  • Amerikai Brachyterápiás Társaság (ABS): 2002 óta tag
  • International Breast Cancer Study Group (IBCSG) Radioterápiás Csoport: 1998 óta tag

  Jelentősebb ösztöndíjak:

  • Universitat Leipzig, Németország, 1997 (Szász Radio-onkológiai Ösztöndíj)
  • Carl Gustav Carus Universitat Dresden, Németország, 2000 (Szász Radio-onkológiai Ösztöndíj)

  Folyóirat szerkesztő bizottsági tagság:

  • Journal of Clinical Oncology (magyar kiadás)
  • Onkológia („Oncology” magyar kiadása)
  • Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (co-editor)
  • Journal of Contemporary Brachytherapy
  • Radiology and Oncology
  • Magyar Onkológia (tanácsadó testületi tag)
  • Brachytherapy (associate editor)
  • Strahlentherapie und Onkologie (tanácsadó testületi tag)

  Bíráló tevékenység: Magyar Onkológia, Pathol. Oncol. Res., Strahlenther. Onkol., Radiother.  Oncol., Lancet Oncol., World J. Surg. Oncol., Women’s Health, Brachytherapy, Expert Rev. Med. Dev., Future Oncology, Anticancer Therapy, J. Contemp. Brachyther., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., Nature Rev. Clin. Oncol., Cancer Control, Radiat. Oncol., Radiol. Oncol.

  Szakmai elismerések:

  • a „Scientia Egészségügyi Alapítvány díja a Magyar Onkológusok Társasága XXI. Nemzeti Kongresszusán a legjobb 35 év alatti előadónak” Pécs, (1995)
  • „Prize for the Best Junior Presentation”, GEC-ESTRO Meeting, Hollandia, Utrecht (1999)
  • „American Brachytherapy Resident Travel Award”, 2nd. Joint Meeting of the ABS, GEC-ESTRO and GLAC, USA, Washington (2000)
  • „The Judith Stitt Award for the Best Resident Presentation”, 2nd. Joint Meeting of the ABS, GEC-ESTRO and GLAC, USA, Washington (2000)
  • „ESTRO-Nucletron Brachytherapy Award”, GEC-ESTRO Meeting, Olaszország, Stresa (2001)
  • A 2005 évi GEC-ESTRO Brachytherapy Meeting (Budapest) Helyi Szervező Bizottságának elnöke, illetve a Tudományos Bizottság tagja. 
  • Belga Sugárterápiás Társaság (BVRO/ABRO) tiszteletbeli tagja (2005 óta)
  • „Judith Stitt Award”, World Congress of Brachytherapy, USA, Boston (2008)
  • Magyar Onkológusok Társasága „Kiváló Ifjú Onkológus Díj” (2009)
  • Magyar Onkológusok Társasága és a Magyar Onkológia „2008. évi legjobb eredeti közlemény díj” (2009)
  • Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díj – Kásler M., Polgár Cs., Fodor J.: A korai emlőrák kezelésének aktuális helyzete (2011)

  Témavezetőként elnyert pályázatok:

  • OTKA T 043404 KÓR, 10 MFt (2003-2006): In situ ductalis emlőcarcinoma kombinált sebészi- és sugárkezelése: Multicentrikus prospektív randomizált vizsgálat. 
  • Deutsche Krebshilfe, 234 ezer EURO (2005-2009): European Brachytherapy Breast Cancer GEC-ESTRO Working Group Phase III Multicenter Trial – Interstitial brachytherapy alone versus external beam radiation therapy after breast conserving surgery for low risk invasive carcinoma and low risk duct carcinoma in-situ (DCIS) of the female breast (Vizsgálatvezető: V. Strnad és Polgár Cs.).

  Résztvevőként elnyert pályázatok:

  • OTKA K109843 KISOR; 31 MFt (2013-2017): Peroxiredoxin fehérjék peroxidáz funkciójának szerepe rákos megbetegedések vonatkozásában; Vizsgálatvezető: dr. Nagy Péter, szenior kutató: Polgár Csaba.

  Publikációk

  Betöltés alatt...